FranchIsIng

Franchise yatırımcılarına verilen destekler

Franchise yatırımcılarına verilen destekler

  • Doğru lokasyon seçimine destek 
  • Fizibilite raporunun hazırlanması 
  • Franchise ve personel eğitimi 
  • Mağaza dekorasyonunun sağlanması 
  • Mağaza yönetim ve operasyon süreçlerinin oluşturulması 
  • Ürün tedariğinin sağlanması, yönetimi ve hizmet kalitesinin korunması 
  • Ekipman ve ürünlerin koşullara göre yenilenmesi / güncellenmesi 
  • Bölgesel ve lokal pazarlama desteği 
  • Know-How paylaşımı, danışma hizmeti

 - Zürüm - Zırhta Kebap Dürüm
 - Zürüm - Zırhta Kebap Dürüm